نمایش دادن همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
محافظ شش خانه مولتی سیستم آنالوگ 4 متر
بستن

محافظ شش خانه مولتی سیستم آنالوگ 1/5 متر

 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ شش خانه مولتی سیستم آنالوگ 4 متر
بستن

محافظ شش خانه مولتی سیستم آنالوگ 4 متر

 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ چهار خانه مولتی سیستم آنالوگ 1/5 متر
بستن

محافظ چهار خانه مولتی سیستم آنالوگ 4 متر

 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ چهار خانه مولتی سیستم آنالوگ 1/5 متر
بستن

محافظ چهار خانه مولتی سیستم آنالوگ 1/5 متر

 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ برق 6 خانه
بستن

چندراهی و محافظ برق گلدن دیجیتال شش خانه 4 متر

قیمت 179,000 تومان
 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ برق 6 خانه
بستن

چندراهی و محافظ برق گلدن دیجیتال شش خانه 1/5 متر

قیمت 169,000 تومان
 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ چهار خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 1/5 متری
بستن

محافظ چهار خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 4 متری

قیمت 155,000 تومان
 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ دو خانه خانه ارت داراستاندارد دیجیتال 1/5 متری
بستن

محافظ دو خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 1/5 متری

قیمت 133,000 تومان
 • تعداد پریزها : 2 عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ چهار خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 1/5 متری
بستن

محافظ چهار خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 1/5 متری

قیمت 143,000 تومان
 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ دو خانه خانه ارت داراستاندارد دیجیتال
بستن

محافظ دو خانه ارت دار استاندارد آنالوگ

قیمت 95,000 تومان
 • تعداد پریزها : 2 عدد
 • طول کابل : ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ دو خانه خانه ارت داراستاندارد دیجیتال
بستن

محافظ دو خانه خانه ارت داراستاندارد دیجیتال

قیمت 113,000 تومان
 • تعداد پریزها : 2 عدد
 • طول کابل : ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ تک خانه ارت داراستاندارد دیجیتال
بستن

محافظ تک خانه ارت داراستاندارد دیجیتال

قیمت 108,000 تومان
 • تعداد پریزها : 1 عدد
 • طول کابل : ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد
محافظ تک خانه ارت داراستاندارد آنالوگ
بستن

محافظ تک خانه ارت داراستاندارد آنالوگ

قیمت 92,000 تومان
 • تعداد پریزها : 1 عدد
 • طول کابل :  ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ برق 2 خانه گلدن الکترونیک

قیمت 113,000 تومان
 • تعداد پریزها : دو عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • نشانگر LED : دارد
محافظ مولتی سیستم شش خانه گلدن الکترونیک
بستن

محافظ مولتی سیستم شش خانه گلدن الکترونیک

 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 1/50متر
 • نشانگر LED : دارد
چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک چهار خانه
بستن

چندراهی و محافظ برق چهار خانه 1/5 متری

قیمت 125,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک 4 خانه آنالوگ 1/5 متری چندراهی و محافظ برق چهار خانه 1/5 متری

چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک چهار خانه

قیمت 138,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک 4 خانه آنالوگ 4 متری چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک مشخصات فنی
محافظ برق 6 خانه
بستن

چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه

قیمت 149,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه آنالوگ 1/5 متری چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه
محافظ برق 6 خانه
بستن

چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه

قیمت 160,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه آنالوگ 4 متری چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک مشخصات فنی