نمایش دادن همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

محافظ شش خانه مولتی سیستم آنالوگ 1/5 متر

89,000 تومان
 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ شش خانه مولتی سیستم آنالوگ 4 متر

99,000 تومان
 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ چهار خانه مولتی سیستم آنالوگ 4 متر

92,000 تومان
 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ چهار خانه مولتی سیستم آنالوگ 1/5 متر

88,000 تومان
 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

چندراهی و محافظ برق گلدن دیجیتال شش خانه 4 متر

142,000 تومان
 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

چندراهی و محافظ برق گلدن دیجیتال شش خانه 1/5 متر

127,000 تومان
 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ چهار خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 4 متری

122,000 تومان
 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 4 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ دو خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 1/5 متری

99,000 تومان
 • تعداد پریزها : 2 عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ چهار خانه ارت دار استاندارد دیجیتال 1/5 متری

82,000 تومان
 • تعداد پریزها : 4 عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ دو خانه ارت دار استاندارد آنالوگ

72,000 تومان
 • تعداد پریزها : 2 عدد
 • طول کابل : ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ دو خانه خانه ارت داراستاندارد دیجیتال

89,000 تومان
 • تعداد پریزها : 2 عدد
 • طول کابل : ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ تک خانه ارت داراستاندارد دیجیتال

79,000 تومان
 • تعداد پریزها : 1 عدد
 • طول کابل : ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ تک خانه ارت داراستاندارد آنالوگ

65,000 تومان
 • تعداد پریزها : 1 عدد
 • طول کابل :  ندارد
 • دکمه روشن و خاموش : دارد
 • نشانگر LED : دارد

محافظ برق 2 خانه گلدن الکترونیک

91,000 تومان
 • تعداد پریزها : دو عدد
 • طول کابل : 1/5 متر
 • نشانگر LED : دارد

محافظ مولتی سیستم شش خانه گلدن الکترونیک

98,000 تومان
 • تعداد پریزها : شش عدد
 • طول کابل : 1/50متر
 • نشانگر LED : دارد

چندراهی و محافظ برق چهار خانه 1/5 متری

98,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک 4 خانه آنالوگ 1/5 متری چندراهی و محافظ برق چهار خانه 1/5 متری

چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک چهار خانه

123,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک 4 خانه آنالوگ 4 متری چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک مشخصات فنی

چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه

125,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه آنالوگ 1/5 متری چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه

چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه

135,000 تومان
چندراهی برق و محافظ برق گلدن الکترونیک شش خانه آنالوگ 4 متری چندراهی و محافظ برق گلدن الکترونیک مشخصات فنی