نت شبکه

انتقادات پیشنهادات

نت شبکه در راستای مشتری مداری و ارج نهادن به کاربران و مشتریان خود این امکان برا فراهم نموده است تا با ارائه انتقادات وپیشنهادات سازنده خود ما را در این هدف بزرگ و ارزشمند همراهی نمایید. از این رو نت شبکه مسیر ارتباط با مدیریت را جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات با کلیک بر روی گزینه ارتباط با مدیریت فراهم نموده است امید است انتقادات و پیشنهادات سازنده شما تکیه گاهی جهت تداوم در ارائه خدمات برتر برای کاربران گردد.